Tag Archives: đái tháo đường tuýp 1

Tìm hiểu đái tháo đường tuýp 1

Đái tháo đường tuýp 1

Tìm hiểu đái tháo đường tuýp 1 ? là thể nặng của đái tháo đường, nếu không điều trị sẽ gây nhiễu toan ceton. Bệnh thường gặp ở người trẻ nhưng cũng có gặp ở người đứng tuổi.

Đái Tháo Đường type 1 chiếm 9% bệnh nhân ĐTĐ ở Bắc Mỹ và 20% bệnh nhân ĐTĐ ở các nước Scandinavi.