Category Archives: Quy trình trồng

Quy trình trồng dây thìa canh

Hình ảnh lá và ngọn non dây thìa canh thành phần thu hái trong mỗi gói trà dây thìa canh dk

Dây thìa canh là dạng cây thân leo nên quy trình trồng bạn cần làm giàn treo là tre, nứa, luồng có đường kính 3 – 4 cm, chiều dài khoảng 1,6 – 1,8 m vót nhọn một đầu để cắm xuống đất. Các thanh tre, nứa chéo nhau tạo hình chữ A để làm giàn leo cho cây.

Hình ảnh vườn trồng cây thìa canh đạt chuẩn GACP, không sử dụng phân hóa học, thuốc trừ sâu

Quy trình trồng dây thìa canh:

Giống và cây giống:

– Giống: Là hạt giống được thu từ quả già của cây Dây thìa canh (cây giống gốc)

– Cây giống gốc đạt 2 năm tuổi trở nên, khỏe mạnh, không bị sâu bệnh.

Lựa chọn vùng đất

Cây phát triển tốt và cho năng suất cao nhất, chất lượng ổn định khi được trồng ở vùng đất thoát nước tốt (không bị ngập úng), có thành phần cơ giới từ đất thịt nhẹ đến đất thịt trung bình.

Thời vụ trồng: Thời vụ gieo hạt tạo giống từ tháng 2 đến tháng 4,  trồng trọt thích hợp từ tháng 4 đến tháng 6 trong năm.

Thời vụ thu hái: Thu hái 2 vụ/năm, thời điểm thu hái thích hợp là tháng 4 và tháng 10 trong năm (sau khi trồng 1 năm trở nên).

Xử lý đất, giá thể, gieo, trồng

+ Làm sạch diện tích đất chuẩn bị trồng: Các loại rác, bao bì còn sót lại, cây trồng khác có ảnh hưởng xấu tới cây trồng được thu gom và mang ra khỏi khu vực trồng trọt.

+ Làm đất: Cày sâu 25cm, bừa kĩ 1 lần để làm mịn đất, nhặt lại cỏ rác, để hoai.

+ Lên luống cao 25 cm, rộng 1,2~1,5m; giữa các luống để rãnh rộng khoảng 40cm để thoát nước. Với ruộng chuyển đổi từ cây lúa, cần làm rãnh thoát nước sâu hơn rãnh luống cây để thoát nước kịp thời.

+ Cuốc hốc: Mật độ trồng 3 hàng/luống, trong một hàng cây cách cây 70cm. Kích thước hốc khoảng 20cm x 20cm x 20cm.

Trồng trọt: Đặt 1-2 cây con vào chính giữa hốc, lấp kín, ép chặt xung quanh gốc để cây khỏi bị lay gốc và giữ ẩm tốt hơn. Sau khi trồng tưới nước trực tiếp, vào từng gốc cây cho đến khi ướt đẫm.

Làm giàn leo

+ Khi cây cao khoảng 20-30cm cần cắm cọc (dèo) định hướng cho cây leo.

+ Làm giàn leo (làm giàn kiểu giàn ngang – giàn phẳng hoặc giàn chữ A hay giàn thẳng đứng) khi cây cao khoảng 70cm.

Nguồn trích trong tài liệu dây thìa canh

Chúng tôi sử dụng luật bản quyền cho bài viết